Program wychowania przedszkolnego

Dar Zabawy

Program

DAR ZABAWY to program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie koncepcji pedagogicznej niemieckiego pedagoga- Friedricha Froebla. Program adresowany jest do nauczycieli, terapeutów, rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym.

Najważniejszą częścią programu stanowią zabawy edukacyjne, które maja podkreślać wspólnotę dorosłych i dzieci, a także zacieśniać więzy między nimi. Dzięki specjalnym przedmiotom- darom, wykorzystywanym w trakcie zabaw, dzieci nabywają nowych umiejętności, stają się istotami wszechstronnie uzdolnionymi.

Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej, a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych  i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka. 

W planowaniu pracy w oparciu o program Dar Zabawy należy pamiętać, iż edukacja powinna być indywidualnie modelowana, planując prace należy zawsze mieć na względzie potrzeby rozwojowe dzieci, pamiętając że ich główną potrzebą jest zabawa. Niezwykle ważne jest także poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dziecka.