Program wychowania przedszkolnego

Dar Zabawy

Program

DAR ZABAWY to program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie koncepcji pedagogicznej niemieckiego pedagoga- Friedricha Froebla. Program adresowany jest do nauczycieli, terapeutów, rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym.

Najważniejszą częścią programu stanowią zabawy edukacyjne, które maja podkreślać wspólnotę dorosłych i dzieci, a także zacieśniać więzy między nimi. Dzięki specjalnym przedmiotom- darom, wykorzystywanym w trakcie zabaw, dzieci nabywają nowych umiejętności, stają się istotami wszechstronnie uzdolnionymi.

Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej, a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych  i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka. 

W planowaniu pracy w oparciu o program Dar Zabawy należy pamiętać, iż edukacja powinna być indywidualnie modelowana, planując prace należy zawsze mieć na względzie potrzeby rozwojowe dzieci, pamiętając że ich główną potrzebą jest zabawa. Niezwykle ważne jest także poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dziecka.

 

„Program wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY” Barbara Bilewicz-Kuźnia

Książka dr Barbary Bilewicz-Kuźni skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli pracujących w przedszkolach i klasach zerowych, a także rodziców zainteresowanych pracą z programem Dar Zabawy. Opracowany przez autorkę program, uwzględniający założenia teoretyczne koncepcji F. Froebla, zawiera opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2012r.  Autorka przedstawia prawidłowy sposób organizacji pracy według programu Dar Zabawy, a także sposoby osiągania celów oraz metody diagnozy osiągnięć rozwojowych. Do książki dołączone są karty diagnostyczne dla nauczycieli.

Książkę można nabyć kontaktujac się z nami mailowo: biuro@froebel.pl lub tel. 81-533-57-81, kom. 733-55-44-00.

 

dr Barbara Bilewicz-Kuźnia

dr. KuźniaDr Barbara Bilewicz-Kuźnia -autorka programu Dar Zabawy, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki UMCS. Jest autorką monografii pt. Edukacja geometryczna dzieci, współredaktorem monografii Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie. Wybrane zagadnienia oraz współautorką nagrodzonego w 2009r. w konkursie MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego III nagrodą programu Ku dziecku Ostatnio (2014) opracowała pakiet edukacyjny Dar zabawy, który tworzą: Program wychowania przedszkolnego i Poradnik Metodyczny oparte o pedagogikę Friedricha Froebla, współtworzyła (z Teresą Parczewską) program edukacji wczesnoszkolnej: Uczę się, aby lepiej żyć i książeczki edukacyjnej dla dzieci, pt. Kajecik 4-latka (cz. 1 i 2). Była konsultantem dla TVP programów edukacyjnych: Jedynkowe Przedszkole, Mamo, Tato, co Wy na to, redaktorem Biuletynu Dziecko i Przedszkole; opublikowała ponad 50  artykułów naukowych z zakresu edukacji dziecka. Brała czynny  udział  w licznych konferencjach naukowych w  Polsce i za granicą, ukończyła wiele doskonalących kursów, szkoleń i seminariów, np. Przedsiębiorczość, Tutoring i Coaching w pracy akademickiej, System edukacyjny w północnych Włoszech, Praca nauczyciela z uczniem zdolnym i słabym we Francji, Techers Training for improving learner’s literacy nad numeracy, Early Years Education and the English Education System, Experience the Froebel Method As K-12 Design Education.

 

Recenzje książki

 

"Program wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY jest pozycją ambitną, ciekawą, potrzebną na rynku wydawniczym i w moim przekonaniu spotka się z zainteresowaniem szerokiego kręgu nauczycieli przedszkoli".

dr hab. Janina Uszyńska-Jamroc

prof. Uniwersytetu w Białymstoku

 

--------------------------------------

"Nauczyciele i rodzice, którzy czerpią z filozofii edukacyjnej F.Froebla i pakietu DAR ZABAWY odnoszą wielką korzyść, ale największą odnoszą dzieci. To wspaniałe przedsięwzięcie".

         Tiffeni J.Goesel

      Froebel Pedagogue of Williamsburg

                                     Virginia, USA

--------------------------------------

"Autorka programu dr Barbara Bilewicz- Kuźnia podkreśla znaczenie zabawy w rozwoju emocjonalnym, społecznym i intelektualnym dziecka.(...) Program "Dar Zabawy"odwołując się do "kindergarten" wskazuje możliwości jej wykorzystania we współczesnej pedagogice przedszkolnej. Cele szczegółowe zawarte w programie "Dar Zabawy" stanowią rozwinięcie zadań kształcenia i wychowania zawartych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego z dnia 28 grudnia 2008r.(...) Ponadto rozszerzenia dotyczące treści edukacyjnych wykraczające ponad podstawę programową oraz organizacja pracy w grupie, formy i metody pracy wskazują, że jest to program wychodzący naprzeciw nowym wyzwaniom edukacyjnym wychowania przedszkolnego."

Teresa Rycerz- Rękas

doradca metodyczny

 

Przewodnik metodyczny

„Dar Zabawy. Metodyka i propozycje zajęć z dziećmi według założeń pedagogicznych Froebla" Barbara Bilewicz- Kuźnia

Publikacja zawiera innowacyjne rozwiązania metodyczne nawiązujące do programu Dar Zabawy:

  • inspirujące propozycje dydaktyczne, które odnoszą się do edukacji językowej, przyrodniczej, matematycznej, badawczej, społecznej, artystycznej i zdrowotnej, silnie akcentujące wartość zabawy swobodnej,
  • gotowe scenariusze twórczych zajęć w oparciu o wierszyki, opowiadania i budowle z darów, zabawy badawcze i twórcze,
  • nowoczesne i efektywne techniki obserwacyjne, wspomagające rozwój dzieci,
  • przykłady opracowanych planów miesięcznych i tygodniowych, ułatwiających realizację programu.

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli, rodziców, opiekunów, studentów pedagogiki i wszystkich zainteresowanych badaczy rozwoju małego dziecka.

Zamówienia na publikację przyjmujemy mailowo: biuro@froebel.pl

Więcej informacji na stronie www.froebel.pl

Przeczytaj fragment książki autorstwa dr B. Bilewicz- Kuźni pt. „Dar Zabawy. Metodyka i propozycje zajęć z dziećmi według założeń pedagogicznych Froebla”

 

 

 

"Rymuje i buduję. Rymowanki i wiersze do darów" Sylwia Kustosz

Książka „Rymuję i buduję. Rymowanki i wiersze do darów” autorstwa Sylwii Kustosz stanowi doskonały materiał dydaktyczny do edukacji matematycznej, językowej, a także przyrodniczej. Powtarzanie wierszyków rozwija w dzieciach poczucie rytmu, wyobraźnię przestrzenną, a przede wszystkim- wzbogaca słownik. Mądre, pełne fantazji wiersze i rytmiczne wyliczanki są zabawnymi opowieściami, przynoszącymi wiele radości i satysfakcji. Stanowią doskonałą inspirację do rozwijania dziecięcych talentów i pasji. Utwory opatrzone są oryginalnymi i pomysłowymi wzorami budowli ułatwiającymi zabawę z darami Froebla.

„Wiele historii z tych wierszy poznacie,

Wspaniale budowle poukładacie,

Więc raz, dwa- książkę otwórzcie

I rymowane konstrukcje stwórzcie!”

Mgr Sylwia Kustosz- doktorantka UMCS w Lublinie, edukatorka według koncepcji Froebla na poziomie walca. Posiada 4-letnie doświadczenie w pracy w przedszkolu, od roku pracuje z programem Dar Zabawy.

Zamówienia przyjmujemy mailowo: biuro@froebel.pl.