Program wychowania przedszkolnego

Dar Zabawy

Program

PROGRAM Dar Zabawy to innowacyjne podejście do zajęć, kreatywne pomysły na zabawę oraz twórcze i niebanalne rozwiązania pedagogiczne.

Program powstał z troski o naturalny rozwój dziecka, o przywrócenie wartości zabawie, zabawkom i całej istocie dzieciństwa. Opracowany na podstawie koncepcji pedagogicznej Friedricha Froebla, na pierwszym miejscu stawia aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według niemieckiego pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka.

Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka. Dar Zabawy to przede wszystkim innowacyjne spojrzenie na proces edukacji i wychowania najmłodszych poprzez prawdziwą zabawę – twórczą, radosną i bezpieczną. Obecnie program Dar Zabawy realizowany jest w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie całej Polski.

 

 

 

„Program wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY”

B.Bilewicz-Kuźnia, S.Kustosz, K.Małek, Program wychowania przedszkolnego Dar Zabawy, wyd. 3, Lublin 2017. 

Integracja treści, indywidualizacja pracy, uwzględnianie specjalnych potrzeb edukacyjnych, zabawa, kontakt z naturą, realizacja Podstawy Programowej oraz treści wykraczających – niemożliwe?

A jednak... Program Dar Zabawy to twórcze rozwiązania i inspiracje do codziennej pracy zamknięte w 11 interesujących obszarach tematycznych. Program skierowany jest do nauczycieli pracujących w przedszkolach, w klasach zerowych oraz rodziców zainteresowanych pracą z programem DAR ZABAWY.

Program Dar Zabawy:

- uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji F. Froebla,

- zawiera opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z dnia  14 lutego 2017,

- przedstawia prawidłowy sposób organizacji pracy według programu DAR ZABWY,

- wskazuje sposoby osiągania celów oraz metody diagnozy osiągnięć rozwojowych.

- podpowiada jak rozwijać potencjał matematyczny dziecka,

- wskazuje jak rozwijać kreatywność językową,

- waloryzuje zabawę swobodną i nauczanie przez zabawę,

- promuje szacunek i samodzielność dziecka,

- wprowadza organizację pracy opartej na współdziałaniu dzieci w zespołach zabawowo-zadaniowych,

- jest oparty na teorii konstruktywizmu i uczenia się w różnych przestrzeniach społecznych i kulturowych,

- uznaje komfort psychiczny i aktywność twórczą za kluczowe czynniki rozwoju dziecka.

W najnowszym wydaniu Programu do prac aktualizacyjnych dołączyły Sylwia Kustosz i Katarzyna Małek. Połączenie ogromu wiedzy i niecodziennej praktyki spowodowały, że nasz program jest wyjątkowy i profesjonalnie przygotowany.

Książka dostępna jest w sklepie internetowym www.sklep.froebel.pl - LINK

 

Przewodnik metodyczny

B.Bilewicz-Kuźnia, Dar Zabawy. Metodyka i propozycje zajęć z dziećmi według założeń pedagogicznych Froebla, Froebel.pl Sp. z o.o., Lublin 2014.

Jest to pierwszy w Polsce przewodnik metodyczny opracowany w oparciu o założenia pedagogiczne F. Froebla. Proponowane w nim zasady teoretyczne, rozwiązania organizacyjne i dydaktyczne opierają się na koncepcji pedagogiczno-filozoficznej wielkiego pedagoga, ojca wychowania przedszkolnego, a zarazem wykształconego architekta - Friedricha Froebla.

Publikacja zawiera innowacyjne rozwiązania metodyczne nawiązujące do programu Dar Zabawy:

- inspirujące propozycje dydaktyczne, które odnoszą się do edukacji językowej, przyrodniczej, matematycznej, badawczej, społecznej, artystycznej i zdrowotnej, silnie akcentujące wartość zabawy swobodnej,

- gotowe scenariusze twórczych zajęć w oparciu o wierszyki, opowiadania i budowle z darów, zabawy badawcze i twórcze,

- nowoczesne i efektywne techniki obserwacyjne, wspomagające rozwój dzieci,

- przykłady opracowanych planów miesięcznych i tygodniowych, ułatwiających realizację programu.

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli, rodziców, opiekunów, studentów pedagogiki i wszystkich zainteresowanych badaczy rozwoju małego dziecka.

 

Przeczytaj fragment książki autorstwa dr B. Bilewicz- Kuźni pt. „Dar Zabawy. Metodyka i propozycje zajęć z dziećmi według założeń pedagogicznych Froebla”

Książka dostępna jest w sklepie internetowym www.sklep.froebel.pl -- LINK

 

 

 

 

"Rymuje i buduję. Rymowanki i wiersze do darów"

S. Kustosz, Rymuję i buduję. Rymowanki i wiersze do darów, wyd. 2 zmienione, Froebel.pl Sp. z o.o., Lublin 2016.

Publikację tworzy zbiór krótkich rymowanek i wierszy nawiązujących do schematów z różnych konstrukcji freblowskich darów. Jest to doskonały materiał dydaktyczny do edukacji matematycznej, językowej, a także przyrodniczej. Rozwija w dziecku poczucie rytmu, wyobraźnię przestrzenną, wzbogaca słownik, wdraża do tworzenia własnych rymów. Wiersze i schematy są odpowiednią bazą zarówno do pracy z grupą, jaki i indywidualnej pracy z dzieckiem. Oprócz swojej wartości edukacyjnej przynoszą przede wszystkim wiele radośći i satysfakcji, wprowadzają w świat kształtów, liczb, słów i piękna.

Mądre, pełne fantazji wiersze i rytmiczne wyliczanki są zabawnymi opowieściami, przynoszącymi wiele radości i satysfakcji. Stanowią doskonałą inspirację do rozwijania dziecięcych talentów i pasji. Utwory opatrzone są oryginalnymi i pomysłowymi wzorami budowli ułatwiającymi zabawę z darami Froebla.


„Wiele historii z tych wierszy poznacie,
Wspaniale budowle poukładacie,
Więc raz, dwa- książkę otwórzcie
 I rymowane konstrukcje stwórzcie!”

 

Książka dostępna jest w sklepie internetowym www.sklep.froebel.pl - LINK